ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ομαδική συνεδρία συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων της ΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ.

Δείτε την παρουσίαση

as-footer EU ypak