Συμμετοχή Επιχειρήσεων στην ΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ», η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤοπΕΚΟ», φιλοδοξεί να προσφέρει πρόσβαση στην απασχόληση και δυναμική υποστήριξη σε άτομα με κινητική αναπηρία ή εγκεφαλικές βλάβες στην περιοχή της Αττικής. Το έργο που υλοποιεί η Α.Σ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ φέρει τον τίτλο ««ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Τα μέλη της Α.Σ. «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), η Παvελλήvια Ομoσπovδία Σωματείωv Γovέωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρίες (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η συμβουλευτική εταιρεία Mentoring A.E.
Απώτερο στόχο της παρέμβασης αποτελεί η κατάλληλη προετοιμασία 70 ωφελούμενων ΑμεΑ (πρωτίστως ατόμων με κινητική αναπηρία και εγκεφαλικές βλάβες στην Περιφέρεια Αττικής) και η δρομολόγησή τους στην τοπική αγορά εργασίας, είτε μέσω της ατομικής επιχειρηματικότητας, είτε μέσω της εξαρτημένης απασχόλησης, είτε της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε κοινωνικές και άλλες επιχειρήσεις.
Σε αυτό το εγχείρημα, λειτουργώντας υπό το πρίσμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ζητάμε την πολύτιμη συμβολή των Επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό.

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη, προσφέροντας απασχόληση στους ωφελούμενους μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος που ακολουθεί.
Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις λήγει στις 03-05-2013.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

as-footer EU ypak