Ημερίδα Α.Σ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ

H Α.Σ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ πραγματοποίησε ημερίδα την Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 στο ΕΒΕΑ στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης: Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής

Οι δράσεις στοχεύουν στην προετοιμασία 70 ωφελούμενων ατόμων με κινητική αναπηρία και εγκεφαλικές βλάβες που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής, στη δημιουργία του «ατομικού μονοπατιού καριέρας» που θα οδηγήσει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας, είτε μέσω της επιχειρηματικότητας, είτε μέσω της εξαρτημένης απασχόλησης, είτε μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε κοινωνικές και άλλες επιχειρήσεις. Κύρια εργαλεία για την υλοποίηση της παρέμβασης αποτελούν η επαγγελματική συμβουλευτική, η κατάρτιση, η ενδυνάμωση, η προετοιμασία και η ενημέρωση για τις προοπτικές ανάπτυξης στη τοπική αγορά στόχο, ώστε το «ατομικό μονοπάτι καριέρας» να ενισχύσει τις δυνατότητες απασχόλησης είτε σε σύγχρονους, παραγωγικούς και ανταγωνιστικούς τομείς οικονομικής είτε στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα .

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣp2 resizep3 resizep4 resize

as-footer EU ypak