ΕΛΕΠΑΠ

elepap logo gr-PANTONE 2014-1Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, www.elepap.gr , ένας φορέας αποκατάστασης με παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και ιστορία 75 και πλέον χρόνων, υποστηρίζει την ανάπτυξη των παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες φροντίζοντας παράλληλα για τη στήριξη των οικογενειών τους. Η ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων ολιστικής παρέμβασης για παιδιά από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία. Παράλληλα, υπάρχει στενή συνεργασία με τα δημόσια ειδικά σχολεία που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στην έγκαιρη διάγνωση της παιδικής αναπηρίας και των αναπτυξιακών δυσκολιών όσο και στην προληπτική θωράκιση των παιδιών που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου για εμφάνιση μελλοντικών δυσκολιών. Μέσα από τη διεπιστημονική αξιολόγηση εντοπίζονται οι ανάγκες των παιδιών που διανύουν ένα κρίσιμο στάδιο της εξελικτικής τους πορείας και χρήζουν ιδιαίτερης παρακολούθησης και υποστήριξης. Η πρώιμη παρέμβαση αξιοποιεί την προσαρμοστικότητα της πρώτης παιδικής ηλικίας και εξασφαλίζει το βέλτιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η διεπιστημονική ομάδα της ΕΛΕΠΑΠ εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση που αφορά σε όλους τους εξελικτικούς τομείς (ψυχοκινητική ανάπτυξη, λειτουργικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, λόγος και επικοινωνία, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση) και αντιμετωπίζει την ανάπτυξη ως μια πολυδιάστατη και δυναμική διαδικασία. Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων μας είναι η σύναψη μιας ισχυρής συμμαχίας με την οικογένεια μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Μεριμνούμε για τη συνεχή συνεργασία με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο χρειάζεται τεχνική καθοδήγηση, ψυχολογική στήριξη, υπεύθυνη ενημέρωση και δικτύωση. Μέσα από τη λειτουργία των προγραμμάτων της ΕΛΕΠΑΠ, οι ατομικές συνεδρίες συνδυάζονται με ομαδικές δραστηριότητες, η ψυχαγωγία και το παιχνίδι ενσωματώνονται στη θεραπευτική πράξη. Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση συνυπάρχει με την ιατρική εποπτεία, η εμπειρία και η τεχνογνωσία εμπλουτίζονται από την διάθεση για καινοτομίες. Τα παιδιά αξιοποιούν τη βοήθεια μας για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους, οι γονείς βιώνουν την κοινή προσπάθεια και γίνονται συνεργάτες μας.

as-footer EU ypak