Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Δραση 1

Η μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου δράσης και άπτεται της αποτύπωσης της τοπικής αγοράς εργασίας τόσο από την πλευρά της προσφοράς, όσο και από την πλευρά της ζήτησης. Στο πλαίσιο της μελέτης καταγράφονται στοιχεία σχετικά με την περιοχή παρέμβασης, τα ποσοστά ανεργίας στην περιοχή, ανά περιφερειακή Ενότητα και ανά επιμέρους υποομάδες του πληθυσμού, την οικονομική δραστηριότητα ανά τομέα (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, τις προοπτικές ανάπτυξης, τις ανάγκες, τις απειλές και τις ευκαιρίες που εντοπίζονται στην περιοχή παρέμβασης. Η μελέτη εκπονήθηκε από επιστημονικό προσωπικό του Εταίρου MENTORING A.E. Για την εύρεση των στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε έρευνα πεδίου, επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, όσο και με Τοπικούς Φορείς χάραξης πολιτικής (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) και αξιοποίηση δευτερογενών στοιχείων από επίσημες πηγές (ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat κ.λπ.). Η διαγνωστική ανάλυση και η τεκμηρίωση των ευρημάτων (σε όρους προσδιορισμού περιοχής παρέμβασης και ομάδας – στόχου) έγινε με την αξιοποίηση συναφών εργαλείων (διαγνωστική ανάλυση, SWOT analysis) και συνεργασία με τους εταίρους της Α.Σ.

 

as-footer EU ypak