Ημερολόγιο

Ιούλιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Δραση 3.1

Η παρούσα δράση θα πραγματοποιηθεί τον πρώτο μήνα υλοποίησης του σχεδίου (πριν και από τις δράσεις ευαισθητοποίησης) με επιλεγμένους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους με στόχο την παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας επιλογής ωφελουμένων και επιχειρήσεων, της λήψης ανατροφοδότησης και την επικαιροποίηση –αν απαιτηθεί- της υφιστάμενης μεθοδολογίας. - Workshop διαβούλευσης Αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης αναμένεται να είναι η αρχική ενημέρωση επιλεγμένων κοινωνικών και παραγωγικών φορέων αναφορικά με τους στόχους του έργου (συνοπτική αναφορά) και ιδίως, η λήψη σχολίων και παρατηρήσεων ως προς την μεθοδολογική προσέγγιση επιλογής ωφελουμένων και επιχειρήσεων που έχει σχεδιάσει και προτίθεται να υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η εν λόγω ενέργεια δύναται να οδηγήσει και σε μία πιθανή επικαιροποίηση –κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που θα προκύψουν από κατάλληλη ομάδα- της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Το εν λόγω workshop θα πραγματοποιηθεί τον 1ο μήνα υλοποίησης του σχεδίου δράσης, ώστε να υπάρχει ο χρόνος επικαιροποίησης της μεθοδολογίας πριν από την ανάγκη εφαρμογής της στο πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής του πρώτου κύκλου ωφελουμένων (στον 3ο μήνα). Ο επικεφαλής εταίρος θα αναλάβει να έρθει σε επικοινωνία με επιλεγμένους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, όπου και θα τους ενημερώσει συνοπτικά για το σκοπό του προτεινόμενου σχεδίου δράσης και τον λόγο της αρχικής αυτής συνάντησης. Εν συνεχεία, θα οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της συνάντησης και θα κοινοποιηθεί στους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους που θα συμμετάσχουν, μαζί με την υφιστάμενη μεθοδολογία επιλογής ωφελουμένων.

as-footer EU ypak