Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Δραση 3.2

Πραγματοποίηση μιας θεματικής ημερίδας δικτύωσης με τοπικούς κοινωνικούς εταίρους (Συλλογικοί φορείς ΑμεΑ, Επιμελητήρια, ΟΤΑ Α’ βαθμού, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.λπ.) με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς εκτός Αναπτυξιακής Σύμπραξης και την πρόθεση υπογραφής συμφώνων/μνημονίων συνεργασίας

Αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης αναμένεται να είναι η πρόθεση υπογραφής τοπικών συμφώνων συνεργασίας μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, εκροή των εν λόγω δραστηριοτήτων αναμένεται να είναι η διασφάλιση της συνεργασίας και της ανάπτυξης συνεργειών με τρίτους Φορείς εκτός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Η εν λόγω ημερίδα τοποθετείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (τόσο της τοπικής κοινωνίας και των ωφελουμένων, όσο και των εργοδοτών) και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση και υποστήριξη τρίτων φορέων, εκτός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η ημερίδα δικτύωσης θα έχει σαφώς στοχευμένο περιεχόμενο και θα απευθύνεται σε ειδικό κοινό.

as-footer EU ypak