Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Δραση 3.3

Πραγματοποίηση μίας θεματικής ημερίδας δικτύωσης με τοπικούς παραγωγικούς φορείς (επιχειρήσεις, επαγγελματίες) με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών με την επιχειρηματική κοινότητα και την πρόθεση υπογραφής συμφώνων / μνημονίων συνεργασίας.

Αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης αναμένεται να είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος (πρόθεση) για την υπογραφή τοπικών συμφώνων συνεργασίας μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και παραγωγικών φορέων (επιχειρήσεων, επαγγελματιών ή συλλογικών εργοδοτικών/επαγγελματικών φορέων) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, εκροή των εν λόγω δραστηριοτήτων αναμένεται να είναι η διασφάλιση της συνεργασίας και της ανάπτυξης συνεργειών με την επιχειρηματική κοινότητα και η καθοριστική συμβολή αυτών στην επίτευξη του κύριου στόχου του Προγράμματος και του Σχεδίου Δράσης, ήτοι, της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης και της (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Η ημερίδα τοποθετείται χρονικά αμέσως μετά αφενός της ολοκλήρωσης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (τόσο της τοπικής κοινωνίας και των ωφελουμένων, όσο και των εργοδοτών) και αφετέρου, των δράσεων δικτύωσης με κοινωνικούς εταίρους. Ειδικότερα, στην εν λόγω Φάση θα συμμετάσχουν εκείνες οι επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην ενεργοποίηση και υποστήριξη του έργου και των στόχων της Α.Σ. από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. -

 

as-footer EU ypak