Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Δραση 3.4

Η παρούσα δράση άπτεται της πραγματοποίησης ειδικών workshops στην περιοχή αναφοράς με τη συμμετοχή εργοδοτών οι οποίοι υλοποιούν και εφαρμόζουν με επιτυχία προγράμματα ΕΚΕ ή/και απασχολούν άτομα που ανήκουν στην ΕΚΟ-στόχος του προγράμματος.

Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η αύξηση των επιπέδων τεχνογνωσίας αναφορικά με τον τρόπο και την πρακτική εφαρμογής πολιτικών ΕΚΕ. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης και απορρόφησης στην αγορά εργασίας του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης αναμένεται να είναι η δικτύωση και η αποκόμιση πλούσιων εμπειριών αναφορικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα συμβάλλουν στην ομαλότερη (επαν)ένταξη του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στην αγορά εργασίας. To workshop θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των ημερίδων δικτύωσης με κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους. Για τη διενέργειά του, ο υλοποιών Εταίρος θα αναλάβει την χαρτογράφηση των εταιρειών – Φορέων που έχουν μεγάλη παράδοση στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ και ακολούθως, θα επιλέξει έναν πυρήνα 3-4 δυνητικών εταιρειών – στόχο. Μέσα από την επικοινωνία αφενός για την κοινοποίηση των στόχων του προγράμματος και τη συμβολή που θα έχει η προτεινόμενη δράση στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης και αφετέρου για τον έλεγχο της ανταποκρισιμότητας αυτών θα επιλεγούν οι εταιρείες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί τα workshop.

 

as-footer EU ypak