Ημερολόγιο

Ιούλιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

5. Δημιουργία επικοινωνιακού σχεδίου

Η υλοποίηση της εν λόγω ενέργειας συμβάλλει στον προσδιορισμό της στρατηγικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη των επικοινωνιακών μηνυμάτων, τον αναλυτικό σχεδιασμό του προβλεπόμενου μίγματος των ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με στόχο τη μέγιστη δυνατή απήχηση και πληροφόρηση των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων αναφορικά με τους στόχους αλλά και τα αποτελέσματα της παρούσας παρέμβασης. H εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης.

Το Σχέδιο Δράσης Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Α.Σ. θα διακρίνεται για: • Την καθαρότητα των στόχων και την σαφήνεια των μεθόδων της ενιαίας επικοινωνιακής στρατηγικής που θα εφαρμοσθεί. • Τη στόχευση των επικοινωνιακών ενεργειών ανά ομάδα – στόχο (κοινωνία, ωφελούμενοι και εργοδότες) • Την ομοιογένεια και τη συνέργεια των επιμέρους δράσεων. • Την πρωτοτυπία και το σύγχρονο χαρακτήρα τους. • Την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του Σχεδίου Δράσης • Τον καθορισμό του μίγματος ενεργειών ανά εταίρο με έμφαση στη χωρική διάσταση • Τον ακριβή χρονικό προγραμματισμό των ενεργειών ενημέρωσης - επικοινωνίας

 

as-footer EU ypak