Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

6.3 Σύσταση & Λειτουργία info desk

Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της παρούσας δράσης περιλαμβάνονται:

- Η δημιουργία ενός μηχανισμού συστηματικής ενημέρωσης και πληροφόρησης για την ενεργοποίηση των ωφελούμενων

- Η δυνατότητα παροχής στους εξυπηρετούμενους περισσότερο αναλυτικών οδηγιών, διευκρινίσεων και πληροφοριών σε εξατομικευμένο επίπεδο

- Ενίσχυση των επιπέδων ευαισθητοποίησης του άμεσα και έμμεσα εξυπηρετούμενου πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας Η λειτουργία του info desk προσανατολίζεται να παρέχει ενημέρωση, πληροφόρηση και καθοδήγησης, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύνολο των αναγκών των ενδιαφερομένων κατά την έναρξη του σχεδίου δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με :

- Τους στόχους του έργου, -

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη -

Τις ημερομηνίες δημοσίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος -

Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων -

Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των εργοδοτών -

Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών -

Τη συμβουλευτική υποστήριξη προς εργαζομένους και εργοδότες -

Τις δράσεις κατάρτισης / επιμόρφωσης.

 

as-footer EU ypak