Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

6.6 Ανάπτυξη Ιστοσελίδας και παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού για ενημέρωση ωφελούμενων και κοινής γνώμης

Η υλοποίηση της εν λόγω ενέργειας συμβάλλει στην ενίσχυση των επίπεδων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, των ωφελουμένων και της επιχειρηματικής κοινότητας και στην αύξηση του αριθμού των μελών της ομάδας στόχου και των εργοδοτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος. Παράλληλα, ο δικτυακός τόπος αποτελεί σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας της Α.Σ. με τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους, παρέχοντας δυναμική ενημέρωση (σε αντίθεση με τα λοιπά μέσα ενημέρωσης) σε κάθε φάση του κύκλου ζωής της υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

 

as-footer EU ypak