Ημερολόγιο

Ιούλιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

9.1 Επικαιροποίηση Μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής (screening) ωφελουμένων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της επικαιροποίησης της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων, κατόπιν της ανατροφοδότησης που θα λάβει η Α.Σ. μέσα από το ειδικό workshop “διαβούλευσης με κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους για την επικοινωνία και οριστικοποίηση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων” που θα λάβει χώρα τον πρώτο μήνα. Επικαιροποιημένη έκδοση της Μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων Απώτερο στόχο της ενέργειας αποτελεί η αναπροσαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης ώστε να διασφαλιστεί αφενός η συμμετοχικότητα του συνόλου των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων με την υλοποίηση του έργου και αφετέρου, το άρτιο και πλέον βέλτιστο για τις ανάγκες σύστημα επιλογής ωφελουμένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ενεργοποίηση του συνόλου των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων και των άμεσα ωφελουμένων. Η δράση θα υλοποιηθεί αμέσως μετά τη διενέργεια των αναγκαίων ενεργειών ανταλλαγής απόψεων και λήψης ανατροφοδότησης από τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους, ώστε να επικαιροποιηθεί η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής ωφελουμένων έγκαιρα και πριν από τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (τον τρίτο μήνα). Το προϊόν της ανατροφοδότησης που θα προκύψει από τους κοινωνικούς και παραγωγικούς εταίρους θα συγκεντρωθεί και θα αξιολογηθεί από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της MENTORING A.E. και κατόπιν συνεργασίας με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, θα οδηγήσει στην επικαιροποίηση της μεθοδολογίας αξιολόγησης και επιλογής ωφελουμένων. Η επικαιροποιημένη μεθοδολογία θα δημοσιοποιηθεί στον δικτυακό τόπο της Α.Σ. καθώς και (ως συνοδευτικό υλικό) στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

as-footer EU ypak