Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

10.1 Ατομικές Συνεδρίες για την καταγραφή του προφίλ (profiling) των ωφελουμένων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της διενέργειας ατομικών συνεδριών με τους τελικά επιλεχθέντες ωφελουμένους με απώτερο στόχο την πληρέστερη αποτύπωση του προφίλ τους.

Υλοποίηση 70 Ατομικών Συνεδριών (1 για κάθε ωφελούμενο)

Στόχος της εν λόγω ενέργειας είναι η πληρέστερη και ακριβέστερη δυνατή αποτύπωση του προφίλ του συνόλου των επιλεγέντων ωφελουμένων. Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης, έμφαση θα δοθεί σε δημογραφικά/κοινωνικά στοιχεία αλλά κυρίως, σε ψυχογραφικά στοιχεία για την περισσότερο ολοκληρωμένη αποτύπωση της προσωπικότητάς τους και του χαρακτήρα τους, με έμφαση σε ζητήματα όπως: - προδιάθεση ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου - δυνατότητα ομαδικής εργασίας / συνεργασίας - δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και άγχους - ενδιαφέροντα, αντιλήψεις και αξίες - αντιμετώπιση στίγματος και κοινωνικού αποκλεισμού για ΑμεΑ. Παράλληλα, θα καταγραφεί με λεπτομέρεια η επαγγελματική εμπειρία και λοιπές (κυρίως άτυπες) δεξιότητες του κάθε ωφελούμενου και τέλος, στο πλαίσιο της πρώτης αυτής φάσης, θα καταγραφούν οι στόχοι, οι φιλοδοξίες και οι επαγγελματικές προτιμήσεις. Για την συλλογή των ανωτέρω στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός ερωτηματολογίων και δομημένων και αδόμητων συνεντεύξεων. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε ειδικά προγράμματα ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS).

 

as-footer EU ypak