Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

10.2 Ατομικές Συνεδρίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης ως προς τους στόχους και τις δυνατότητες επαγγελματικής (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της διενέργειας ατομικών συνεδριών με τους τελικά επιλεχθέντες ωφελουμένους, με απώτερο στόχο την ενημέρωση αυτών αναφορικά με τις δυνατότητες απασχόλησης των ΑμεΑ και της προσπάθειας εκμετάλλευσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής αναφοράς, τις ευκαιρίες και δυνατότητες επαγγελματικής ενεργοποίησης μέσα από το παρόν πρόγραμμα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του εν λόγω τμήματος της αγοράς εργασίας. Παράλληλα θα γίνουν συνεδρίες ψυχολογικής και νοητικής ενδυνάμωσης των ωφελούμενων, με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και του στίγματος που βαραίνει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στις συνεδρίες θα συμμετέχουν σύμβουλοι της ΕΛΕΠΑΠ και της MENTORING, που θα αναλάβουν ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση ως προς τα αντικείμενα που έχει εξειδίκευση ο κάθε εταίρος (ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και επαγγελματική συμβουλευτική αντίστοιχα).

Υλοποίηση 140 Ατομικών Συνεδριών (2 ατομικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο)

Η υλοποίηση της εν λόγω ενέργειας θα συμβάλλει στην παρουσίαση στους ωφελούμενους μίας ολοκληρωμένης εικόνας αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές και κυρίως, με τρόπους και διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης που ενδεχομένως και να μην γνωρίζουν (όπως π.χ. η δημιουργία ΚοινΣΕΠ, οι ειδικές αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής παρέμβασης, όπως αποτυπώθηκαν στη Μελέτη Έρευνας Τοπικής Αγοράς της ΑΣ. κλπ.). Απώτερος στόχος είναι η συμβολή και η περισσότερο σφαιρική διαμόρφωση επαγγελματικών προτιμήσεων και προσανατολισμού από πλευράς ωφελουμένων Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, θα πραγματοποιηθούν 140 ατομικές συνεδρίες (2 ανά ωφελούμενο). Η πρώτη συνεδρία με κάθε ωφελούμενο θα άπτεται της νοητικής και συναισθηματικής ενδυνάμωσης (ΕΛΕΠΑΠ) και η δεύτερη θα άπτεται της επαγγελματικής κατεύθυνσης και ενημέρωσης (σε αρχικό στάδιο). Το σύνολο των ενεργειών που περιγράφηκαν θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού (εξειδικευμένοι σύμβουλοι) των εταίρων. Οι σύμβουλοι θα καταγράψουν σε αρχικό επίπεδο τις δυνατότητες και την επαγγελματική προοπτική του κάθε ωφελούμενου και θα προβούν σε στατιστική επεξεργασία των κύριων αποτελεσμάτων, ώστε να ανατροφοδοτήσουν το Σχέδιο Δράσης και να εξασφαλιστεί ο έγκαιρος σχεδιασμός των υπόλοιπων συνεδριών. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και αντιστοιχεί σε μία ανθρωποώρα απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

as-footer EU ypak