Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

10.3 Ατομική και Ομαδική Επαγγελματική Συμβουλευτική ωφελούμενων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της διενέργειας 2 ατομικών και 14 ομαδικών συνεδριών με το σύνολο των ωφελούμενων (1 για κάθε γκρουπ 5 ωφελουμένων) με απώτερο στόχο την καταγραφή και τον προσδιορισμό των τυπικών και άτυπων προσόντων αυτών.

Υλοποίηση 140 Ατομικών (2 ανά ωφελούμενο) και 14 Ομαδικών Συνεδριών (1 ανά 5 ωφελούμενους) Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Λίστα Συμμετεχόντων Η εκροή του εν λόγω σταδίου θα οδηγήσει στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ή μη για δρομολόγηση του εκάστοτε ωφελουμένου στις κατάλληλες δράσεις κατάρτισης-επιμόρφωσης-συμβουλευτικής υποστήριξης. Για την τεκμηρίωση των ειδικών χαρακτηριστικών της παρέμβασης ανά ωφελούμενο, θα ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που θα έχουν προκύψει στα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας Διάγνωσης των Αναγκών των Ωφελουμένων, όπως η επαγγελματική εμπειρία, ο επαγγελματικός προσανατολισμός κ.λπ. Για την καταγραφή των τυπικών και άτυπων προσόντων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά ερωτηματολόγια, ενώ παράλληλα, θα αξιοποιηθεί και η τεχνική των δομημένων και αδόμητων συνεντεύξεων. Η καταγραφή αυτή θα λάβει χώρα κυρίως μέσα από το πλέγμα των ατομικών συνεδριών με τους ωφελούμενους. Οι ατομικές συνεδρίες θα γίνουν: - 1 από συμβούλους της ΕΛΕΠΑΠ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ - 1 από συμβούλους της MENTORING A.E. με στόχο την καλύτερη και σφαιρικότερη ενημέρωση και καθοδήγηση των ωφελούμενων. Οι ομαδικές συνεδρίες θα υλοποιηθούν από την ΕΛΕΠΑΠ και αποσκοπούν κυρίως σε δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης για υπέρβαση εμποδίων και την καλύτερη προσαρμοστικότητα των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας – στόχο. Παράλληλα, θα βοηθήσουν στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Το σύνολο των ενεργειών που περιγράφηκαν θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού (σύμβουλοι των εταίρων).

 

as-footer EU ypak