Ημερολόγιο

Ιούλιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

10.4 Αξιολόγηση δεδομένων και ενημέρωση κάθε ωφελουμένου - Δημιουργία "μονοπατιού καριέρας"

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της συγκέντρωσης και κατάλληλης επεξεργασίας του συνόλου των στοιχείων που θα έχουν συγκεντρωθεί (τυπικά και άτυπα προσόντα, αποτύπωση προφίλ κλπ.) και την κατάλληλη επεξεργασία και σύνθεση αυτών με στόχο τη δημιουργία του «μονοπατιού καριέρας» ανά ωφελούμενο και του Ατομικού Σχεδίου Δράσης το οποίο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της παρέμβασης.

- 70 Ατομικές Συνεδρίες (1 ανά ωφελούμενο)

- Ατομικό Σχέδιο Δράσης για κάθε ωφελούμενο.

Η εν λόγω ενέργεια θα καταλήγει σε δύο κύρια συμπεράσματα, ήτοι:

• Αν υπάρχει ανάγκη κατάρτισης ή επιμόρφωσης κάθε ωφελουμένου και σε τι αντικείμενο

• Αν η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή είναι η ατομική επιχειρηματικότητα ή, η εξαρτημένη εργασία σε κάποια επιχείρηση / οργανισμό (αυταπασχόληση). Σημαντικό ρόλο στην εν λόγω απόφαση (που θα συζητηθεί εκτενώς με τον ωφελούμενο) θα διαδραματίσει αφενός η επιθυμία κάθε ωφελουμένου, οι ιδέες και η ωριμότητα της κάθε ιδέας αλλά παράλληλα, θα παίξουν ρόλο και ψυχογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με την προσωπικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικότητας (π.χ. προδιάθεση έναντι στον κίνδυνο κ.λπ.)

Για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης ανά ωφελούμενο θα χρειαστεί να λάβουν χώρα οι κάτωθι ενέργειες: - Συγκέντρωση του συνόλου της πληροφορίας που έχει συλλεχθεί (προφίλ, τυπικά και άτυπα προσόντα), - Επεξεργασία των στοιχείων ανά ωφελούμενο - Διαμόρφωση του μονοπατιού καριέρας/Ατομικού Σχεδίου Δράσης Το σύνολο των ενεργειών που περιγράφηκαν θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού και μέσω 1 ατομικής συνεδρίας ανά ωφελούμενο. Οι συνεδρίες θα γίνουν με συμβούλους της ΕΛΕΠΑΠ (ψυχοκοινωνική συμβουλευτική) και με συμβούλους της MENTORING A.E. (επαγγελματική συμβουλευτική).

 

as-footer EU ypak