Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

11.1 Συμβουλευτική διάγνωσης αναγκών εργοδοτών

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της πραγματοποίησης ατομικών συνεδριών με στόχο τη διάγνωση των αναγκών των εργοδοτών που θα έχουν με απώτερο στόχο την χαρτογράφηση αυτών και τη βέλτιστη ικανοποίησή τους.

Υλοποίηση 40 ατομικών συνεδριών

Μέσα από την υλοποίηση ατομικών συνεδριών μεταξύ των επιλεχθέντων επιχειρήσεων και επιστημονικού προσωπικού του εταίρου, θα αποτυπωθούν οι ανάγκες τις οποίες έχουν και επιθυμούν να ικανοποιήσουν μέσω της πρόσληψης των ωφελουμένων του σχεδίου δράσης. Η εν λόγω ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που ναι μεν η πρόθεση και η επιθυμία απασχόλησης ΕΚΟ αποτελεί τον κινητήριο μοχλό, ωστόσο, η κατάλληλη τοποθέτησή τους για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής παραγωγικότητας αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της επιτυχίας. Για το λόγο αυτό, η ανατροφοδότηση από τους δυνητικούς εργοδότες αναφορικά με τις συγκεκριμένες, πραγματικές ανάγκες που έχουν θα λειτουργήσει καταλυτικά στην καλύτερη δρομολόγηση των ωφελουμένων στις επιχειρήσεις αλλά και στην στόχευση των προγραμμάτων κατάρτισης. H εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Για την διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν (τουλάχιστον) 40 ατομικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη (επιστημονικό προσωπικό). Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η διενέργεια μίας (1) ατομικής συνεδρίας με κάθε επιχείρηση που θα έχει επιλεγεί, ή και περισσότερων εφόσον απαιτηθεί. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και αντιστοιχεί σε μία ανθρωποώρα απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανά ωφελούμενο. Μέσω αυτών των ατομικών συνεδριών με τις επιλεχθείσες επιχειρήσεις, θα αποτυπωθούν οι ανάγκες τις οποίες έχουν και επιθυμούν να ικανοποιήσουν μέσω της πρόσληψης των ωφελουμένων του σχεδίου δράσης. Η εν λόγω ενέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που ναι μεν η πρόθεση και η επιθυμία απασχόλησης ΕΚΟ αποτελεί τον κινητήριο μοχλό, ωστόσο, η κατάλληλη τοποθέτησή τους για τη διασφάλιση της υψηλότερης δυνατής παραγωγικότητας αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της επιτυχίας Για τις ανάγκες αποτύπωσης αναγκών θα υπάρξει αναλυτική καταγραφή μέσω ερωτηματολογίων, ειδικών καταγραφικών δελτίων, διαγνωστικής ανάλυσης και δομημένων συνεντεύξεων των αναγκών τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ των επιχειρήσεων σε όρους αναγκών πρόσληψης και μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης. Το προφίλ των αναγκών θα αναρτηθεί και στην πλατφόρμα για την ηλεκτρονική σύζευξη εργοδοτών και εργαζομένων και της ζήτησης με την προσφορά που θα έχει στο μεταξύ δημιουργηθεί.

 

as-footer EU ypak