Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

11.2 Ατομικές Συνεδρίες (mentoring) Εργοδοτών

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της πραγματοποίησης 40 ατομικών συνεδριών με τους εργοδότες που θα έχουν επιλεγεί με αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση τους, μέσα από την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής που θα αποσκοπεί στην αποφυγή διακρίσεων και στην αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρωπίνου Δυναμικού προερχόμενο από ΕΚΟ. Παράλληλα, έμφαση θα αποδίδεται και σε γενικότερα θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων τους

Υλοποίηση 40 ατομικών συνεδριών με εργοδότες

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εν λόγω ενέργειας άπτονται της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εργοδοτών για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ωφελουμένων στον ενδοεπιχειρησιακό ιστό καθώς και για την προετοιμασία αυτών για την καλύτερη δυνατή διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού που θα προσληφθεί με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την εταιρεία αλλά και για τους εργαζομένους. Παράλληλα, αναμένεται να περιοριστούν ζητήματα προκατάληψης και στερεοτύπων που συνοδεύουν την απασχόληση σε εταιρικά περιβάλλοντα ατόμων ΕΚΟ. H εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθούν 40 ατομικές συνεδρίες που θα προσομοιάζουν με workshops.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργοδότες θα λάβουν στοχευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη σε μία σειρά από ζητήματα όπως:

- αντιμετώπιση ζητημάτων προκαταλήψεων και αρνητικών στερεοτύπων για τις δυνατότητες ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και της ευκολότερης προσαρμογής των ωφελουμένων στον ενδοεπιχειρησιακό ιστό.

- συμβουλευτική υποστήριξη σε γενικότερα θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου των επιχειρήσεων τους,

- διαχείριση ταλέντων (talent management),

- δημιουργία μοντέλων αξιολόγησης και επιβράβευσης προσωπικού κλπ.

Η υλοποίηση της δράσης θα λάβει χώρα από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό (συμβούλους) του εταίρου. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και αντιστοιχεί σε μία ανθρωποώρα απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανά ωφελούμενο.

as-footer EU ypak