Ημερολόγιο

Ιούλιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

11.3 Ατομικές Συνεδρίες (mentoring) Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της πραγματοποίησης 20 ατομικών συνεδριών με ορισμένους από τους εργοδότες που έχουν επιλεγεί και οι οποίοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω στοχευμένη ενημέρωση αναφορικά με τις Επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας και την πρόθεση ίδρυσης ενός σχετικού συνεταιρισμού από ένα υποσύνολο ωφελουμένων της παρούσας παρέμβασης, με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής κοινότητας για την ανάπτυξη συνεργασίας με τις Κοιν. Σ.Επ. και την συνειδητοποίηση αμοιβαίων θετικών επιπτώσεων.

- Υλοποίηση 20 ατομικών συνεδριών με Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης της εν λόγω ενέργειας άπτονται της ενημέρωσης –πληροφόρησης των εργοδοτών αναφορικά με μία βασική διάσταση του παρόντος σχεδίου δράσης, που σχετίζεται με την δραστηριοποίηση ενός αριθμού ωφελουμένων στον χώρο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Κοιν. ΣΕΠ και της διασφάλισης της υποστήριξης και συμπαράστασης του νέου αυτού επιχειρηματικού ξεκινήματος από το σύνολο των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της περιοχής αναφοράς. H εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα (σύμβουλοι επιχειρηματικότητας). Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθούν ατομικές συνεδρίες ενημέρωσης και πληροφόρησης των δυνητικών εργοδοτών αναφορικά με τους στόχους και τις προοπτικές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της επεξήγησης του τρόπου μέσα από τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν και να βοηθηθούν από την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τις Κοιν.ΣΕΠ. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίες με τις επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό (κυρίως σε θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας) και θα πραγματοποιηθούν και ειδικά workshops στο πλαίσιο των ατομικών συνεδριών. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και σε κάθε ώρα ατομικής συνεδρίας αντιστοιχεί μία ανθρωποώρες απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανά ωφελούμενο.

 

as-footer EU ypak