Ημερολόγιο

Ιούλιος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

12.1 Φοροτεχνική - Νομική Συμβουλευτική προς ωφελούμενους για τη σύσταση επιχείρησης

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της παροχής νομικών – συμβολαιογραφικών και λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών προς το σύνολο των ωφελουμένων που θα προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υπηρεσίες παροχής φοροτεχνικών και νομικών υπηρεσιών:

- 50 Ατομικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους

- 12 Ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης της εν λόγω ενέργειας άπτονται της καλύτερης προετοιμασίας εκείνων των ωφελουμένων που επιθυμούν την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (2 ωφελ. σε ατομικές επιχ., 15 ωφελ. σε ΚΟΙΝΣΕΠ και 8 ωφελ. σε υπαγωγή αναπτυξιακών προγραμμάτων), αλλά και της εξοικείωσης με μία σειρά από κρίσιμα και αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία μίας επιχείρησης θεμάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικής φύσεως (π.χ. λογιστικό σχέδιο επιχείρησης, κατάρτιση προϋπολογισμών και χρηματοροών, κοστολόγηση προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών κλπ.) καθώς και νομικής φύσεως (π.χ. υποδείγματα συμβάσεων & συμφωνητικών, θέματα εργατικής νομοθεσίας κλπ.) που πολύ συχνά αποπροσανατολίζουν και εν πολλοίς φοβίζουν αρκετούς νέους επιχειρηματίες που δεν έχουν την εμπειρία και την κατάλληλη προετοιμασία. Η υποστήριξη θα αφορά τους πρώτους τρεις μήνες από την έναρξης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. H εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, οι ωφελούμενοι που προσανατολίζονται στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας θα λάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες προετοιμασίας, εκμάθησης και εξοικείωσης σχετικά με ένα σύνολο νομικών και λογιστικών θεμάτων που αφορούν άμεσα την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας. Θέματα φορολογίας, εργατικού δικαίου και νομοθεσίας, σχέσεις με πιστωτικά ιδρύματα, τήρηση λογιστικών καταστάσεων, διπλογραφικά συστήματα, σχέσεις με προμηθευτές κ.λπ., όλα αποτελούν αντικείμενο συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης μέσα από κατάλληλα δομημένες ατομικές συνεδρίες (2 συνεδρίες ανά ωφελούμενο) και ομαδικές συνεδρίες (12 συνεδρίες με 2 ωφελούμενους ανά γκρουπ συνεδρίας – σε ένα γκρουπ θα είναι 3 ωφελούμενοι για αριθμητικούς λόγους) μεταξύ των επιχειρηματιών και εξειδικευμένου προσωπικού του εταίρου. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και αντιστοιχεί σε μία ανθρωποώρα απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

as-footer EU ypak