Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

13.1 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων για το σύνολο των ωφελουμένων που θα προσανατολιστούν στην κατεύθυνση της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (είτε μέσω ΚοινΣΕΠ, είτε μέσω έναρξης άλλης μορφής επιχείρησης, είτε μέσω της δρομολόγησης σε κάποια Αναπτυξιακό πρόγραμμα). Η εν λόγω ενέργεια μπορεί να απορρέει από το πρόγραμμα ως απαίτηση, ωστόσο, δεν παύει να είναι κεφαλαιώδους σημασία για την επιχείρηση και το νέο επιχειρηματία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης της εν λόγω ενέργειας άπτονται της ολοκληρωμένης προετοιμασίας και αποτύπωσης της επιχειρηματικής ιδέας, εκείνων των ωφελουμένων που θα επιλέξουν και θα προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η σημαντικότητα της εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου τεκμηριώνεται από το γεγονός πως καλύπτει και προετοιμάζει το νέο επιχειρηματία για :

- Την καλύτερη γνώση του κλάδου δραστηριοποίησης

- Τη γνώση του ανταγωνισμού

- Τη γνώση της αγοράς και ειδικότερα, της αγοράς – στόχου (μέσω τμηματοποίησης)

- Σχεδιασμός πολιτικής διανομής, τιμολόγησης και προώθησης - Προσδιορισμός μηνιαίων και ετησίων (αναμενόμενων) εξόδων και εσόδων

- Υπολογισμός αναμενόμενων ταμιακών ροών (σε μηνιαία βάση)

- Ανάγκες σε κεφάλαιο κίνηση

Ο συνδυασμός των ανωτέρω θα συμβάλλει στην πληρέστερη προετοιμασία και καθοδήγηση του νέου επιχειρηματία αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και προσανατολισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προσδιοριστικών παραγόντων της αγοράς Σημείο κλειδί για την εκπόνηση του κάθε επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) αποτελεί η εξατομικευμένη προσέγγιση και η πλήρης κατανόηση του αντικειμένου δραστηριοποίησης. Για τον λόγο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί ειδικοί εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που θα υλοποιήσουν την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων, θα προβούν σε αναλυτικές συνεδρίες με κάθε ωφελούμενο (ή ωφελουμένους στην περίπτωση δημιουργίας της Κοιν.ΣΕΠ) με στόχο την αναλυτική αποτύπωση των στόχων και του αντικειμένου δραστηριοποίησης ανά περίπτωση. Για την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων θα χρησιμοποιηθούν: - Συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες - Έρευνα πεδίου - Κλαδικές μελέτες - Ανάπτυξη σεναρίων (πωλήσεων, εξόδων, εσόδων) - Αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων Η υλοποίηση της δράσης θα λάβει χώρα από έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του Φορέα (σύμβουλοι επιχειρήσεων). Τα 13 επιχειρηματικά σχέδια αντιστοιχούν (βάσει της στόχευσης του Σχεδίου) σε 2 νέες επιχειρηματικές κινήσεις ωφελούμενων + 8 προτάσεις προς υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα + 3 σχέδια για τους Κοιν.Σ.Επ. που θα δημιουργηθούν.

 

as-footer EU ypak