Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

13.2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ωφελουμένων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικότητας και ενδυνάμωσης των ωφελουμένων (ανεξάρτητα από το ειδικότερο πρόγραμμα κατάρτισης / επιμόρφωσης που θα έχουν παρακολουθήσει). Κύριος στόχος είναι η πληρέστερη υποστήριξη και καθοδήγηση των υποψήφιων νέων επιχειρηματιών ώστε να είναι καθ’ όλα έτοιμοι για το νέο ξεκίνημα στην επαγγελματική σταδιοδρομία και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και δυσκολιών που θα συναντήσουν, αλλά παράλληλα και η νοητική ενδυνάμωση όσων δεν έχουν κατευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα, μέσω ανάδειξης της επιχειρηματικής κουλτούρας.

- 35 Ατομικές Συνεδρίες παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Καθοδήγησης για τους ωφελούμενους που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας (επαγγελματική εμπειρία ή εξαρτημένη απασχόληση)

- 35 Ατομικές Συνεδρίες παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Καθοδήγησης (coaching) για τους ωφελούμενους που έχουν κατευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα

- 3 Επιπρόσθετες Ομαδικές Συνεδρίες Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Καθοδήγησης (coaching) ειδικά για τους ωφελούμενους που έχουν κατευθυνθεί στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης της εν λόγω ενέργειας άπτονται της:

- Παροχής στοχευμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής καθοδήγησης

- Περισσότερο ολοκληρωμένη προετοιμασία των δυνητικών επιχειρηματιών για την καλύτερη ανταπόκριση αυτών στις επιχειρηματικές προκλήσεις και απειλές που θα συναντήσουν κατά την επιχειρηματική δραστηριότητα και ειδικότερα κατά τα πρώτα και πλέον βήματα

- Συμβουλευτική καθοδήγηση των ωφελουμένων σε συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί να απασχολούν ή να κρίνεται σκόπιμο (από τη διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων) να αντιμετωπιστούν H εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους Συμβούλους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν:

- 35 ατομικές συνεδρίες (1 ανά ωφελούμενο) με εκείνους τους ωφελουμένους που θα δρομολογηθούν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (νέες επιχειρήσεις + υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα + Κοιν.Σ.Επ.)

- 35 ατομικές συνεδρίες (1 ανά ωφελούμενο) με εκείνους τους ωφελουμένους που θα δρομολογηθούν στην αγορά εργασίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (επαγγελματική εμπειρία, εξαρτημένη απασχόληση)

- 3 επιπρόσθετες ομαδικές συνεδρίες (1 ανά ομάδα 5 ωφελούμενων) με εκείνους τους ωφελούμεους που θα δρομολογηθούν στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω Κοιν.Σ.Επ. Το περιεχόμενο των συνεδριών θα άπτεται της υποστήριξης και ενδυνάμωσης αυτών, με απώτερο στόχο την περισσότερο ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους ή τη νοητική ενδυνάμωση των υπολοίπων και την ανάδειξη της επιχειρηματικής κουλτούρας. Το περιεχόμενο των συνεδριών θα καθοριστεί μέσα από τη συνδυαστική εξέταση των εξής παραμέτρων: - Ατομικού Σχεδίου Δράσης ωφελουμένου - Αντικείμενο κατάρτισης - Προφίλ ωφελουμένου - Διαπιστωμένα «κενά» και αδυναμίες ως προς την επιχειρηματική ή/και επιχειρησιακή ετοιμότητα Η υλοποίηση της δράσης θα λάβει χώρα από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό του Φορέα υλοποίησης. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και αντιστοιχεί σε μία ανθρωποώρα απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

as-footer EU ypak