Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

14.1 Πραγματοποίηση ατομικών συνεδριών προόδου, υποστήριξης και παρακολούθησης ωφελουμένων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της υλοποίησης δύο ατομικών συνεδριών με κάθε έναν από τους 70 συνολικά ωφελούμενους που θα έχουν (επαν)ενταχθεί στην αγορά εργασίας με όποια μορφή απασχόλησης επέλεξαν (ατομική επιχειρηματικότητα, επαγγελματική εμπειρία, εξαρτημένη εργασία). Απώτερος στόχος είναι η παρακολούθηση της πορείας τους, η λήψη ανατροφοδότησης και η περαιτέρω καθοδήγηση αυτών.

Πραγματοποίηση 140 ατομικών συνεδριών υποστήριξης και παρακολούθησης εργαζομένων (2 ανά ωφελούμενο)

Αναμενόμενα αποτελέσματα της εν λόγω ενέργειας αποτελούν:

- Η ανταλλαγή εμπειριών,

- Η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων των ωφελουμένων είτε σε σχέση με την προσαρμογή, είτε στο αντικείμενο της εργασίας,

- Η ενημέρωσή για θεσμικά, νομικά και εργασιακά ζητήματα κλπ.

- Η ενθάρρυνση και περαιτέρω καθοδήγηση Η παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων θα γίνεται για διάστημα τριών μηνών από την πρόσληψή τους. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων έχουν τακτική επικοινωνία με τους ωφελούμενους (αλλά και τους εργοδότες τους), ενώ στο διάστημα αυτό θα διενεργηθούν τουλάχιστον δύο ατομικές και μία ομαδική συνεδρία (όπως αναλύεται ακολούθως στη Δραστηριότητα 14.2). Για την υλοποίηση των ατομικών συνεδριών, στελέχη του Φορέα θα έρχονται σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους και θα χρονοπρογραμματίζεται η συνάντηση εργασίας. Παράλληλα, θα ζητείται από αυτούς να προετοιμάσουν κατάλληλα, ώστε να είναι έτοιμοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να συζητήσουν για: - Την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον - Τις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους εργαζομένους - Το αντικείμενο εργασίας τους - Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν / αντιμετωπίζουν - Ό,τι άλλο κρίνουν σκόπιμο

 

as-footer EU ypak