Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

14.2 Πραγματοποίηση ομαδικής συνεδρίας προόδου, υποστήριξης και παρακολούθησης ωφελουμένων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της υλοποίησης μίας ομαδικής συνεδρίας με το σύνολο των 70 συνολικά ωφελούμενων που θα έχουν (επαν)ενταχθεί στην αγορά εργασίας με όποια μορφή απασχόλησης επέλεξαν (ατομική επιχειρηματικότητα, επαγγελματική εμπειρία, εξαρτημένη εργασία), χωρισμένους σε ομάδες ίσου (ή σχεδόν ίσου) αριθμού ατόμων. Απώτερος στόχος είναι η παρακολούθηση της πορείας τους, η λήψη ανατροφοδότησης και η περαιτέρω καθοδήγηση αυτών. Η διαφορά σε σχέση με τις ατομικές συνεδρίες, είναι η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών και ο περισσότερο διαβουλευτικός χαρακτήρας της εν λόγω ενέργειας.

  • Πραγματοποίηση 28 ομαδικών συνεδριών υποστήριξης και παρακολούθησης εργαζομένων (1 ανά πέντε ωφελούμενους)
  • Λίστα συμμετεχόντων
  • Απολογισμός ένταξης στην αγορά εργασίας (ανά ωφελούμενο)

Αναμενόμενα αποτελέσματα της εν λόγω ενέργειας αποτελούν:

- Η ανταλλαγή εμπειριών με άλλους εργαζόμενους - ωφελούμενους,

- Η αντιμετώπιση τυχόν κοινών προβλημάτων των ωφελουμένων είτε σε σχέση με την προσαρμογή, είτε στο αντικείμενο της εργασίας,

- Η ανατροφοδότηση κάθε ωφελούμενου από τους υπόλοιπους ωφελούμενους

- Η ενθάρρυνση και περαιτέρω καθοδήγηση

Ο λόγος που επιλέγεται να πραγματοποιηθούν οι ομαδικές συνεδρίες τον εν λόγω μήνα, άπτεται της πρόθεσης της Α.Σ. να έχει πρώτα πραγματοποιηθεί ένας πρώτος κύκλος παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των ωφελουμένων, ώστε εν συνεχεία, στις ομαδικές συνεδρίες να δοθεί η δυνατότητα στους συμβούλους επιχειρήσεων να αναδείξουν κοινά προβλήματα και ζητήματα μεταξύ των ωφελουμένων και να επιτρέψουν την ανατροφοδότηση και τη διαλογική συζήτηση. Έπειτα, μέσα από το νέο κύκλο ατομικών συνεδριών, θα καταστεί εφικτή η παρακολούθηση και του βαθμού στον οποίο αφενός οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και αφετέρου, η ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους ωφελουμένους λειτούργησαν προς την θετική ή όχι κατεύθυνση Για την υλοποίηση των ομαδικών συνεδριών, στελέχη του Φορέα θα έρχονται σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους και θα χρονοπρογραμματίζεται η συνάντηση εργασίας. Ο διαχωρισμός σε ομάδες θα γίνει με γνώμονα είτε την περιοχή απασχόλησης (σε επίπεδο πόλης), είτε με γνώμονα κοινό αντικείμενο απασχόλησης είτε συνδυασμό των δύο. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και σε κάθε ώρα συνεδρίας αντιστοιχεί μία ανθρωποώρα απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οι ομαδικές συνεδρίες θα γίνουν σε γκρουπ των 5 ωφελούμενων και προβλέπεται η υλοποίηση 2 ομαδικών συνεδριών ανά ωφελούμενο (ήτοι 28 ομαδικές συνεδρίες).

 

as-footer EU ypak