Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

14.3 Συμβουλευτική για ανάπτυξη της εταιρείας - εργοδότη μέσω αξιοποίησης των νεοπροσληφθέντων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εργοδότες που θα έχουν προλάβει ωφελουμένους (στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδότες – ωφελούμενοι που θα έχουν συστήσει Κοιν.Σ.Επ. και θα απασχολούν –πέρα του εαυτού τους- και άλλους ωφελούμενους) με απώτερο στόχο τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση ευκαιριών του εξωτερικού αλλά και εσωτερικού περιβάλλοντος (με έμφαση στους νεοπροσληφθέντες ωφελούμενους) για την ανάπτυξη της εταιρείας

Η υλοποίηση της εν λόγω ενέργειας άπτεται της συμβουλευτικής καθοδήγησης των εργοδοτών που θα απασχολούν στις εταιρείες τους ωφελουμένους του σχεδίου δράσης στην ενημέρωση αναφορικά με τρόπους και πρακτικές βέλτιστης αξιοποίησης των ευκαιριών του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των αναπτυξιακών προοπτικών τους και της καλύτερης τοποθέτησής τους στην αγορά δραστηριοποίησής τους. Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: - Αποτύπωση προβλημάτων και αδυναμιών αναφορικά με την αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας - Οριστικοποίηση εργαλείων και ενεργειών υποστήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις, συνεργασίες με Κοιν.Σ.Επ., συνεργασία με επιχειρήσεις εξωτερικού, πόροι Jessica κ.λπ.) - Διενέργεια συνεδριών μεταφοράς τεχνογνωσίας για κάθε ένα από τα εργαλεία / ενέργειες που θα προκριθούν Για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, θα αξιοποιηθεί έμπειρο προσωπικό του Φορέα (σύμβουλοι επιχειρήσεων).

 

as-footer EU ypak