Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

9.4 Ατομικές Συνεδρίες για την τελική επιλογή ωφελουμένων

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της διενέργειας 1 ατομικής συνεδρίας με κάθε ορισμένους από τους ενδιαφερομένους που προκρίθηκαν κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης, με στόχο την τελική επιλογή των ωφελουμένων. Η τελική επιλογή θα γίνει με τη χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων (όπως θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της σχετικής ενέργειας που έχει προβλεφθεί και αναλυτικά περιγραφεί ανωτέρω). Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από ειδική Επιτροπή Επιλογής που θα συσταθεί για τις ανάγκες της εν λόγω ενέργειας και η οποία θα αποτελείται από στελέχη και των τριών εταίρων που εμπλέκονται στη δράση.

- Υλοποίηση 70 Ατομικών Συνεδριών

Κύρια επιδίωξη της παρούσας ενέργειας αποτελεί η τελική επιλογή των ωφελουμένων (σε δύο Φάσεις, εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και οι οποίοι θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να καταστεί εφικτή η (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Α.Σ. και τεκμηριώνεται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1. του παρόντος. Η διενέργεια της τελική επιλογής θα λάβει χώρα από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής, τα μέλη της οποίας (επιστημονικό προσωπικό) θα είναι τρία. Τα βήματα και τα κριτήρια της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην Ενότητα 2.1. Με το πέρας της διαδικασίας θα δημοσιοποιηθεί στην οικεία ιστοσελίδα της Α.Σ. η λίστα με τον επιλεχθέντα ωφελούμενο πληθυσμό.

 

as-footer EU ypak