Ημερολόγιο

Νοέμβριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

9.5 Συνεδρίες για την υποστήριξη των μη επιλέξιμων ενδιαφερομένων με σκοπό την δρομολόγησή τους σε άλλες δομές που δύνανται να τους προσφέρουν υποστήριξη

Η παρούσα ενέργεια άπτεται της διενέργειας ομαδικών και ατομικών συνεδριών με εκείνους τους δυνητικά ωφελούμενους, οι οποίοι δεν επελέγησαν κατά την φάση της διαδικασίας της τελικής επιλογής, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας. Κύριο στόχο των εν λόγω ομαδικών συνεδριών αποτελεί η ψυχολογική υποστήριξη και κύριο στόχο των ατομικών συνεδριών η δρομολόγηση των δυνητικά ωφελουμένων σε άλλες δομές υποστήριξης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αναφοράς και δύναται να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη.

Υλοποίηση 15 Ομαδικών Συνεδριών

Υλοποίηση 30 Ατομικών Συνεδριών

Κύρια επιδίωξη της παρούσας ενέργειας αποτελεί η υποστήριξη και η καθοδήγηση – δρομολόγηση όλων εκείνων των δυνητικά ωφελουμένων, που δεν επιλέχθηκαν κατά το στάδιο της τελικής επιλογής ώστε να συμμετάσχουν στις δράσεις του σχεδίου. Απώτερος στόχος είναι η ψυχολογική υποστήριξη και η κατάλληλη δρομολόγησή των δυνητικά ωφελουμένων σε δομές στήριξης που λειτουργούν στην περιοχή αναφοράς, ώστε να τους παρασχεθεί υποστήριξη και να προετοιμαστούν ακόμα καλύτερα για τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν (εντός και εκτός ΕΣΠΑ). Οι ομαδικές συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ και οι ατομικές από έμπειρους συμβούλους της MENTORING. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 15 ομαδικές συνεδρίες, όπου ο μέγιστος αριθμός των ωφελουμένων ανά ομάδα θα είναι της τάξεως των 3 ατόμων και 30 ατομικές συνεδρίες. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά και αντιστοιχεί σε μία ανθρωποώρα απασχόλησης των συμβούλων που θα αναλάβουν την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

as-footer EU ypak