Ημερολόγιο

Μαίος 2021
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ARTΕΜΕΙΣ Κοιν.Σ.Επ

artΗ ARTΕΜΕΙΣ Κοιν.Σ.Επ., στο πλαίσιο του κοινωνικού προσανατολισμού που διέπει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, στοχεύει στην επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία ισότιμης μεταχείρισης και μη διαφοροποίησής τους από τον υπόλοιπο πληθυσμό δίνοντας λύση στο μεγάλο αδιέξοδο της επαγγελματικής απασχόλησης τους.

Ειδικότερα, η ARTΕΜΕΙΣ Κοιν.Σ.Επ. στοχεύει:

• Στη μόνιμη απασχόληση ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικής και νοητικής αναπηρίας.

• Στην εργοθεραπεία. Η κατασκευή χειροποίητων αντικειμένων ανήκει στον τομέα της χειρονακτικής εργασίας και χαρακτηρίζεται ως εργοθεραπεία δρώντας ευεργετικά στη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων με αναπηρία. Η χρήση των χεριών των ατόμων αυτών οδηγεί ατομικά στην βελτίωση της λεπτής κινητικότητας, την άσκηση γνωστικών λειτουργιών και την αυτοεξυπηρέτηση τους. Ομαδικά, όντας ενταγμένοι σε μία ομάδα δράσης μοιράζονται ώρες της καθημερινότητάς τους με άλλα άτομα γεγονός που συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση τους.

• Στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση της ομάδας παραγωγής με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής αλλά και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μελών της.

• Σε έμμεση συνεργασία με άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία, είτε μέσω συμβάσεων απασχόλησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε διεκδικώντας από τους εταίρους της να συνεργάζονται με άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, τουλάχιστον όσο αφορά τις σχέσεις συνεργασίας Κοιν.Σ.Επ. και εταίρων.

• Να προσφέρει τη δυνατότητα σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Κοιν.Σ.Επ. ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Κοιν.Σ.Επ., ώστε να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του να είναι ενεργά μέλη της.

 Ιστορικό ίδρυσης

Η «ARTΕΜΕΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Η Επιχείρηση είναι υπό ίδρυση επιχείρηση υπό την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Πρόσβασις», η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης Για Ευάλωτες Ομάδες" (ΤΟΠ-ΕΚΟ), με στόχο την προώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα ανέργων ΑμεΑ (πρωτίστως ατόμων με κινητική αναπηρία και εγκεφαλικές βλάβες) που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης, απέκτησαν τα αναγκαία εφόδια ώστε να οδηγηθούν στην απασχόληση μέσω κατάρτισης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Η Α.Σ. «Πρόσβασις» προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) ή άλλων εταιρικών σχημάτων, που διασφαλίζουν πλεονεκτήματα για τους ωφελούμενους και μακροχρόνια ένταξη στην αγορά εργασίας.

 Έδρα

Η έδρα και τα γραφεία διοίκησης της επιχείρησης θα βρίσκονται στην έδρα του στρατηγικού εταίρου της ARTΕΜΕΙΣ, την ΕΛΕΠΑΠ στην οδό Κόνωνος 16 στο Παγκράτι. Ο χώρος εγκατάστασης των γραφείων θα παραχωρηθεί στην επιχείρηση άνευ τιμήματος από την ΕΛΕΠΑΠ, εταίρο της Α.Σ. Πρόσβασις. Η «ARTΕΜΕΙΣ Κοιν.Σ.Επ.» θα αξιοποιήσει τις υποδομές και τον εξοπλισμό (γραφειακό, τηλεπικοινωνιακό, τεχνολογικό κλπ.) της ΕΛΕΠΑΠ ώστε να εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής της.

Ιδρυτικά μέλη

Ιδρυτικά μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης είναι: 1. Η κυρία Κατερίνα Παπαθανασοπούλου (Επικεφαλής της Κοιν.Σ.Επ.) 2. Η κυρία Μαρία Καποτά (Συντονίστρια Παραγωγής)

 

as-footer EU ypak